Výuka

Zpěv

Nabízím výuku sólového zpěvu. Výuka je vhodná jak pro úplné začátečníky, se kterými procházím od základů práci s dechem, tvoření tónu, rozvoj pěvecké techniky atd., tak pro pokročilé, kteří chtějí rozvíjet a zdokonalovat své pěvecké a interpretační schopnosti. Také nabízím přípravu k přijímacím zkouškám ze zpěvu na konzervatoř, pěveckou či hereckou akademii, pedagogickou fakultu apod. Absolvovala jsem obor Klasický zpěv na Pražské konzervatoři, nyní studuji na Akademii múzických umění v Praze. Mám bohatou pěveckou praxi v koncertní a divadelní činnosti a mnohaletou praxi s výukou, ze které čerpám. Kladu důraz na rozvoj dechových, hlasových, pěvecko-technických, intonačně-rytmických a interpretačních schopností studenta. Výuku přizpůsobuji individuálním požadavkům každého žáka. Výuka probíhá individuálně s doprovodem klavíru či kláves a přizpůsobuji ji podle potřeb a schopností studenta.

Výuka je možná přímo u Vás doma, příp. na jiném předem smluveném místě. Výuka může probíhat klasicky formou pravidelných lekcí, nebo formou nepravidelnou. Záleží na domluvě. Flexibilita a vstřícnost zaručena. Stejně tak může jít o krátkodobější intenzivní (kondiční) setkání například pro přípravu na přijímací zkoušky na konzervatoř, pěveckou či hereckou akademii, pedagogickou fakultu apod. Pro případ přípravy na přijímací zkoušky velmi doporučuji také využít možnost přípravy z hudební teorie. Termíny lekcí si můžete domluvit po emailu či po předchozí domluvě osobně.

Klavír

Nabízím výuku hry na klavír pro všechny věkové kategorie. Výuka je vhodná jak pro úplné začátečníky, se kterými probírám od základů techniku hry a hudebně-teoretické základy nutné pro hru na klavír (noty, rytmus, dynamika, stupnice, akordy…), tak pro pokročilé, kteří chtějí rozvíjet své technické a interpretační schopnosti či jen nechtějí zapomenout, co se již naučili, a hrát třeba jen pro radost. Mám složenou maturitní zkoušku z Obligátního klavíru na konzervatoři a mám mnohaletou praxi s výukou, ze které čerpám. Výuku přizpůsobuji individuálním požadavkům každého žáka. Výuka probíhá individuálně na klavíru (nebo pianinu) či digitálním klavíru a přizpůsobuji ji podle potřeb a schopností studenta.

Výuka je možná přímo u Vás doma, příp. na jiném smluveném místě. Výuka může probíhat klasicky formou pravidelných lekcí, nebo formou nepravidelnou, záleží na domluvě. Flexibilita a vstřícnost zaručena. Stejně tak může jít o krátkodobější intenzivní (kondiční) setkání za účelem nějakého vystoupení apod. Termíny lekcí si můžete domluvit po emailu či po předchozí domluvě osobně.

Hudební teorie

Nabízím výuku hudební teorie. Hudební teorie je mimo jiné důležitou součástí přijímacích zkoušek na hudební konzervatoř, akademii múzických umění, pedagogickou fakultu apod. Znalost hudební teorie je velice důležitá pro zpěv či hru na jakýkoliv hudební nástroj. Usnadňuje učení nových skladeb, pomáhá k pochopení hudebních souvislostí a umožňuje zdokonalování interpretačních schopností hudebníka. Hudební teorie zahrnuje výuku hudební nauky, nauky o harmonii a intonaci. Po předchozí domluvě může obsahovat také základy nauky o formách, kontrapunktu apod. Výuka probíhá s pomocí klavíru či elektronických kláves.

Výuka je možná přímo u Vás doma, příp. na jiném smluveném místě. Výuka může probíhat klasicky formou pravidelných lekcí, nebo formou nepravidelnou, záleží na domluvě. Flexibilita a vstřícnost zaručena. Stejně tak může jít o krátkodobější intenzivní (kondiční) setkání například pro přípravu na přijímací zkoušky na konzervatoř, akademii, pedagogickou fakultu apod. Termíny lekcí si můžete domluvit po emailu či po předchozí domluvě osobně.

Leave a reply